เงินทุนก้อนแรกพยายามที่จะกำหนดแนวทางการลงทุนใหม่โดยการสร้างหลักประกันทางการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภาคส่วนที่สำคัญ

มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา–(Newsfile Corp. – 9 มกราคม 2566) – บริษัทการลงทุนในสหรัฐฯ เมืองหลวงแห่งแรกพยายามที่จะกำหนดวัฒนธรรมการลงทุนและแนวทางการเป็นผู้ประกอบการใหม่โดยการส่งเสริมเทคโนโลยีสีเขียวและการเงินสีเขียวในภาคส่วนที่สำคัญ บริษัทตั้งใจที่จะนำเงินทุนส่วนตัวมาสู่โครงการพัฒนาที่ยั่งยืนในขณะเดียวกันก็รับประกันผลตอบแทนสูงสุดแก่นักลงทุน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจทางการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทมุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนที่สำคัญ เช่น พลังงานหมุนเวียน อสังหาริมทรัพย์สีเขียว และโซลูชันพลังงานแบตเตอรี่ที่ยั่งยืน เป็นต้น

First Capital ส่งเสริมการลงทุนในภาคส่วนพลังงานทดแทนเพื่อจัดหาโซลูชั่นที่ยั่งยืนให้กับภาคส่วนแรงจูงใจด้านพลังงาน ตามที่บริษัทระบุ การจัดการกับความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นโดยการอำนวยความสะดวกในการพัฒนาโซลูชั่นทางเลือกเป็นขั้นตอนหลักสู่ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

บริษัทยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ก่อกวน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อจัดหาโซลูชั่นด้านพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ จุดเน้นของความคิดริเริ่มคือการย้ายออกจากแหล่งวัสดุแบตเตอรี่แบบเดิมๆ เช่น ลิเธียม และเปลี่ยนโฟกัสไปยังวิธีการทางเลือกที่ลดการพึ่งพาวัสดุแบตเตอรี่ที่มีจำกัด Suneet Singal ผู้อำนวยการหลักของบริษัท ปัจจุบันมีส่วนร่วมในแหล่งพลังงานหมุนเวียนหลายแห่ง รวมถึงเชื้อเพลิงหมุนเวียนและเชื้อเพลิงไบโอดีเซล บริษัทยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ใช้โซลูชั่นจุลินทรีย์ในภาคเทคโนโลยีการเกษตร จุดสนใจของบริษัทอยู่ที่การเพิ่มผลผลิต ซึ่งมองว่าเป็นทางออกสำหรับทั้งภาคอาหารและเชื้อเพลิง เนื่องจากความต้องการข้าวโพดและถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นในทั้งสองส่วน

แสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนในภาคการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ เมืองหลวงแห่งแรก ยังมุ่งเน้นการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาสีเขียวในภาคอสังหาริมทรัพย์ บริษัทส่งเสริมการลงทุนในการพัฒนาพลังงานสีเขียวเพื่อผลิตไฟฟ้าให้กับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอสังหาริมทรัพย์

Suneet Singal ผู้ก่อตั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับโซลูชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมืองหลวงแห่งแรกกล่าวว่า “ผมไม่เคยพอใจกับภาคอสังหาริมทรัพย์เลย นอกจากการสร้างสินทรัพย์และกำไรแล้ว ผมยังต้องการตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ผมตระหนักว่าประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในตลาดทุนของผม และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้ด้วยการเชื่อมโยงนักลงทุนด้วยโซลูชั่นด้านพลังงานสีเขียว ปัจจุบัน บริษัทของฉันกำลังร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อรับประกันความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอนในกิจการของเรา”

เกี่ยวกับทุนแรก

เมืองหลวงแห่งแรก (“FC”) เป็นผู้สนับสนุนด้านอสังหาริมทรัพย์และบริษัทการเงินการลงทุนเอกชนที่เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้น บริษัทได้พัฒนาเป็นบริษัทที่บูรณาการในแนวดิ่ง First Capital มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการจัดหาและจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ การจัดการสินทรัพย์ การวางแผนหลักและการพัฒนาแบบผสมผสาน เครื่องมือทางการเงินเฉพาะทางทางการเงินของภาครัฐและเอกชน และที่ปรึกษา ทีมผู้ก่อตั้งของ First Capital และบริษัทในเครือบางแห่งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในตลาดภาครัฐและเอกชนต่างๆ ซึ่งรวมถึง REIT ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

เมืองหลวงแห่งแรก ยังมีการถือครองส่วนตัวรวมถึงโครงการพัฒนาและทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ First Capital ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน ได้แก่ การจัดการสินทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน ธนาคารสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และหุ้นเอกชน

สื่อ
ชื่อ: ทุนแรก
อีเมล: Investorrealtions@firstcapitalre.com

หากต้องการดูเวอร์ชันต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์นี้ โปรดไปที่

We wish to thank the author of this post for this incredible material

เงินทุนก้อนแรกพยายามที่จะกำหนดแนวทางการลงทุนใหม่โดยการสร้างหลักประกันทางการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภาคส่วนที่สำคัญ


You can find our social media accounts as well as other pages that are related to them.https://lmflux.com/related-pages/