Tussen de moties door: Raad stemt om eHub, Huisvestingsdienst, stop te zetten

Gisteravond kwamen AMS-raadsleden voor het eerst in 2023 bijeen om te stemmen over moties om de eHub en huisvestingsdiensten van de studentenvereniging stop te zetten. De moties werden unaniem aangenomen na een presentatie van AMS Senior Student Services Manager Kathleen Simpson op de 2022/23 Beoordeling van AMS-services. In de beoordeling werd aanbevolen om deze twee … Read more