BEIS publiceert eerste jaarverslag over de Britse National Security and Investment Act

Des groupes celebrent les investissements historiques de la Californie dans

Op 16 juni 2022 heeft het Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) haar eerste jaarverslag over de Nationale Veiligheids- en Investeringswet 2021 (de NSI-wet) gepubliceerd. Het rapport heeft uitsluitend betrekking op de periode van 4 januari 2022 (dat wil zeggen de datum waarop de NSI-wet in werking is getreden) tot en met 31 … Read more