Verwacht robuuste Edtech Infra, ecosysteembouw Deze Uniebegroting 2023-24

De edtech-sector in India is zo’n gebied dat de hervormingsinspanningen van India kan katapulteren om een ​​wereldwijd sterke leider te worden

De begroting van de Unie is in wezen een platform waar de regering haar kracht, haar bekwaamheid, haar middelen en haar serieuze uitvoeringsplannen voor investeringen in de toekomst laat zien. Het maakt de weg vrij voor sectoren om gunstige omgevingen en de juiste ecosystemen te creëren voor de groei van de sectoren die zouden werken aan natievorming. Het is daarom geen vergezochte droom, maar een actuele realiteit dat de edtech-sector in India zo’n gebied is dat de hervormingsinspanningen van India kan katapulteren om een ​​wereldwijd sterke leider en mededinger te worden. Er wordt voorspeld dat de industrie in omvang zal groeien en tegen 2025 $ 4 miljard zal bereiken, en de plotselinge ontwikkeling en snelle stijging van de consumptie en populariteit worden toegeschreven aan de pandemie. Dat gezegd hebbende, maakt de sector talloze koerscorrecties door en worden bedrijfsmodellen opnieuw afgestemd op verschillende niveaus, zowel macro- als micro-niveaus. De regering van India heeft heel duidelijk gemaakt dat er geen compromissen zullen worden gesloten bij de uitvoering van de ambitieuze hervormingen van de NEP 2020. Het voorbije jaar was het bewijs met verschillende snelle initiatieven die werden genomen en de ernst wordt des te meer weerspiegeld met inspanningen voor de volledige digitalisering van openbare onderwijssystemen met enorme inspanningen op het gebied van vaardigheidsverbetering, kwaliteitsvol leren, lesgeven, monitoren, meten en klassikaal beoordelen. Niet alleen het schoolonderwijs, maar zelfs het hoger onderwijs in India ondergaat verschillende hervormingen en het lijkt erop dat ons land de juiste stappen zet om er een mondiaal onderwijsknooppunt van te maken. Daarom is het des te logischer dat de komende begroting van de Unie (2023-2024) gericht zal zijn op de gezondheid en robuustheid van de sector, terwijl er een buitengewone visie wordt uitgezet.

Volgens sommige analisten zal de begroting van de Unie voor 2023-24 naar verwachting Rs 42,40 lakh crore bedragen, met Rs 3,12 lakh crore gereserveerd voor onderwijs. De focus zou liggen op digitalisering en de volgende zijn de belangrijkste verwachtingen:

Nationaal onderwijsbeleid push

Toen de NEP in 2020 van start ging, was het motto Educate, Encourage and Enlighten. Het doel van de regering om dit beleid te lanceren was om 21e-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen bij de studenten van India. De wijzigingen in het NEP uit het vorige onderwijsbeleid streven naar Onderzoek, Innovatie en Kwaliteit. Voor de naadloze implementatie van dit onderwijsbeleid wees FM Nirmala Sitharaman in 2021 Rs 50.000 crores toe aan de National Research Foundation en Rs 40 crore aan Ekalavya Schools. Dezelfde focus op de ontwikkeling van de onderwijsinfrastructuur zal naar verwachting ook in 2023 worden voortgezet.

EdTech Infra-stuwkracht

Het doel van de regering om een ​​NETF (National Educational Technology Forum) op te richten, is een belangrijke impuls voor door technologie ondersteunde leeroplossingen. Het forum gaat aan de slag om digitale lesmethoden op verschillende scholen naar een hoger niveau te tillen door nieuwe en unieke ideeën aan te reiken. Hoewel er meer investeringen worden verwacht op het gebied van AI-leren en andere evoluerende technologieën, moet er betaalbare toegang tot digitale hulpmiddelen voor studenten worden geboden, vooral in steden van niveau 2 en 3 en overheidsscholen. De missie van het opzetten van slimme klaslokalen gebeurt in een snel tempo in verschillende staten, en de verwachting is dat er ook op dit gebied een grote impuls zal komen.

PM Shri Scholen Focus

Er worden aanzienlijke investeringen gedaan in schoolhervormingen in alle staten. Het kabinet van de Unie heeft toestemming gegeven om 14.500 scholen te upgraden voor Rs 27.360 crores gedurende vijf jaar in het kader van het PM Shri-project. Administratieve kaders zoals Samagra Shiksha, KVS en NVS zijn al aanwezig en deze zullen worden ingezet om modelscholen te creëren met geavanceerde faciliteiten, onderwijsstrategieën en technologische vooruitgang die andere overheidsscholen kunnen volgen. Verwacht wordt dat het budget rekening zal houden met meer investeringen die direct ten goede zullen komen aan meer dan 18.00.000 studenten in India.

Financiering van initiatief voor inheemse innovaties

De Indiase beschaving is een van de oudste beschavingen met een bloeiend cultureel erfgoed. Het land heeft een sterke traditie van wetenschap en technologie. Onze geest en intellectuele bekwaamheid hebben op elk gebied aanzienlijk bijgedragen. De mondiale positie van India, zowel op het gebied van wetenschappelijke publicaties als innovaties, is door de jaren heen gestaag gegroeid. Volgens de World Intellectual Property Organization (WIPO) staan ​​we op de 8e plaats in patenten die zijn ingediend door ingezeten wetenschappers. Inheemse innovaties zijn de sleutel tot het wereldwijde technologische en sociaaleconomische leiderschap van India. India staat op het punt een broeinest te worden voor opkomende marktinnovaties en nieuwe zakelijke ideeën. Plannen om de inheemse O&O-inspanningen te verdiepen en te versterken moeten van start gaan. Financiering van de National Research Foundation (NRF) met de eerste tranche van Rs 10.000 crore als onderdeel van het nieuwe National Education Policy 2020 moet snel worden geïmplementeerd.

In lijn met bovenstaande plannen verwacht de Ed-tech sector ook de volgende voordelen van de Uniebegroting 2023-24:

·Gesubsidieerde/gestimuleerde trainingssessies voor leraren op overheidsscholen om hen bij te scholen met digitale leermethoden

·Subsidies voor Ed-Tech start-ups en innovators voor het promoten van niet-Engelse/regionale taalcompatibele leermiddelen

·Meer toegankelijke mogelijkheden voor samenwerking met overheidsinstellingen via platforms zoals GeM (GoI’s e-marktplaats voor MKB/MSME’s en Start-ups)

·Subsidies/belastingkortingen/Incentives voor internationale kennisdeling en samenwerkingen voor innovatie in onderwijstechnologie

Concluderend, aangezien online en digitale platforms het nieuwe normaal worden, zal de algehele edtech-industrie verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid moeten nemen voor de inhoud die op deze platforms terechtkomt. We moeten veel lessen uit volwassen edtech-landen begrijpen en verwerken. Er moet op beleidsniveau aandacht worden besteed aan belangrijke gebieden, zoals cursusinhoud, educatieve cursusontwerpen, beoordeling van klaslokalen tussen studenten en docenten, cursusevaluatie en management. Een van de belangrijkste factoren die ons huidige ontluikende systeem mist, zijn datagestuurde meetstandaarden. Het is belangrijk dat alle belanghebbenden van het onderwijs in gedachten houden dat elk ontwikkeld leermodel ontworpen moet worden met betrekking tot een onderliggend pedagogisch model en meetnormen. Daarom moet de vakbondsbegroting naast het stimuleren van digitalisering infra ook kijken naar het stimuleren van een gezond EdTech-ecosysteem.

We would love to thank the writer of this write-up for this remarkable material

Verwacht robuuste Edtech Infra, ecosysteembouw Deze Uniebegroting 2023-24You can find our social media profiles here and additional related pages here.https://lmflux.com/related-pages/