Putnam Investments kondigt kennisgevingen 19(a) aan voor gemeentelijke fondsen met een gesloten einde

BOSTON–()–De 19(a) maandelijkse distributieberichten voor Putnam Managed Municipal Income Trust (NYSE:PMM) en Putnam Municipal Opportunities Trust (NYSE:PMO) zijn nu beschikbaar. Deze informatieve mededelingen geven meer informatie over de bronnen van de maandelijkse uitkeringen van de fondsen en volgen op de meest recente aankondiging van uitkeringen.

De onderstaande tabel geeft een schatting van de bronnen van de huidige uitkering van het Fonds en de cumulatieve uitkeringen die dit fiscale jaar tot nu toe zijn betaald. Bedragen worden uitgedrukt per gewoon aandeel en als percentage van het uitkeringsbedrag.

Geschatte bronnen en percentages van uitkeringen
Tikker Tijdsperiode Verdeling per aandeel (jan.) Netto beleggingsinkomsten Meerwaarden op korte termijn Meerwaarden op lange termijn Teruggave van kapitaal Netto beleggingsinkomsten Meerwaarden op korte termijn Meerwaarden op lange termijn Teruggave van kapitaal
PMM (FYE 31/10) Deze maand

$

0,0320

$

0,0221

$

$

$

0,0099

69.1

%

0.0

%

0.0

%

30.9

%

Fiscaal YTD

$

0,0960

$

0,0651

$

$

$

0,0309

67,8

%

0.0

%

0.0

%

32.2

%

PMO (FYE 4/30) Deze maand

$

0,0531

$

0,0531

$

$

$

100,0

%

0.0

%

0.0

%

0.0

%

Fiscaal YTD

$

0,4779

$

0,4779

$

$

$

100,0

%

0.0

%

0.0

%

0.0

%

Onderstaande tabel geeft informatie over uitkeringen en totale rendementsprestaties voor verschillende perioden.

Gegevens per 31-12-2022
Op jaarbasis cumulatief
5 jaar Stroming Fiscaal Fiscaal YTD
opbrengst verdeling jaar-tot-dag verdeling
Tikker bij NAV tarief tegen NAV* retour bij NAV tarief tegen NAV**
PMM (FYE 31/10)

0,44%

6,02%

8,49%

6,02%

PMO (FYE 4/30)

1,01%

5,85%

-2,60%

5,85%

De resultaten omvatten de aftrek van beheervergoedingen en administratieve kosten, gaan uit van herbelegging van uitkeringen en houden geen rekening met belastingen.

*Meest recente uitkering op jaarbasis en gedeeld door NAV aan het einde van de periode.

**Totale uitkeringen van de fiscale periode op jaarbasis en gedeeld door NAV aan het einde van de periode.

U dient geen conclusies te trekken over de beleggingsprestaties van het Fonds uit het bedrag van deze uitkering of uit de voorwaarden van het Uitkeringsbeleid van het Fonds.

Het Fonds schat dat het meer heeft uitgekeerd dan zijn inkomsten en netto gerealiseerde vermogenswinsten; daarom kan een deel van uw uitkering een teruggave van kapitaal zijn. Een teruggave van kapitaal kan bijvoorbeeld plaatsvinden wanneer een deel of al het geld dat u in het Fonds hebt belegd, aan u wordt terugbetaald. Een rendement op kapitaaluitkering weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de beleggingsprestaties van het Fonds en mag niet worden verward met ‘opbrengst’ of ‘inkomsten’.

De bedragen en bronnen van uitkeringen vermeld in deze 19(a) Kennisgeving zijn slechts schattingen en worden niet verstrekt voor belastingaangiftedoeleinden. De werkelijke bedragen en bronnen van de bedragen voor belastingaangiftedoeleinden zijn afhankelijk van de beleggingservaring van het Fonds gedurende de rest van het fiscale jaar en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen op basis van belastingregelgeving. Het Fonds zal u een formulier 1099-Div sturen voor het kalenderjaar dat u zal vertellen hoe u deze uitkeringen moet rapporteren voor doeleinden van de federale inkomstenbelasting.

De fondsen verstrekken periodiek fondsgerelateerde informatie op hun websites. De volgende informatie zal voor elk fonds beschikbaar zijn op putnam.com met de aangegeven frequenties: (1) Volledige posities zijn maandelijks beschikbaar vanaf 8e werkdag na het einde van elke maand; (2) Top 10 posities en aanvullende portefeuillestatistieken zullen maandelijks beschikbaar zijn, ongeveer 15 dagen na het einde van de maand.

We would love to say thanks to the writer of this write-up for this outstanding content

Putnam Investments kondigt kennisgevingen 19(a) aan voor gemeentelijke fondsen met een gesloten einde


Find here our social media accounts as well as other related pageshttps://lmflux.com/related-pages/