Investeren in onderwijs, investeren in kinderen, investeren in de toekomst [EN/AR] – Wereld

Bijlagen

Verklaring van ECW-directeur Yasmine Sherif op de Internationale Dag van het Onderwijs

24 januari 2023, New York — Op de Internationale Dag van het Onderwijssluiten we ons aan bij donoren, VN-agentschappen en maatschappelijke partners die wereldleiders oproepen om de beloften na te komen die zijn uiteengezet in de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, met name onze toezegging om “te zorgen voor inclusief en rechtvaardig kwaliteitsonderwijs en mogelijkheden voor levenslang leren voor iedereen te bevorderen (SDG4).”

We mogen de meest kwetsbare kinderen ter wereld niet vergeten — zij die hun ouders hebben zien vermoorden bij gruwelijke aanslagen zoals Lucas in de Democratische Republiek Congo, zij die uit hun huizen zijn verdreven door klimaatrampen, honger en droogte zoals Mariam in Mali , degenen die ervan dromen om dokter, advocaat en leider van morgen te worden, zoals Zehab in Afghanistan.

Er zijn 222 miljoen door crisis getroffen kinderen en adolescenten over de hele wereld die dringend onderwijsondersteuning nodig hebben. Door te investeren in hun opleiding, investeren we in mensen die de loop van de mensheid kunnen en zullen veranderen.

Dit jaar markeren we een belangrijk keerpunt. We zijn halverwege onze gezamenlijke inspanningen om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te verwezenlijken. Hoewel COVID-19, economische onzekerheid, gewapende conflicten en aanhoudende crises onze inspanningen hebben doen ontsporen, werken we eraan om deze wereldwijde toezeggingen na te komen.
Het zal niet gemakkelijk zijn om daar te komen, maar het is mogelijk. In zeven korte jaren moeten we de manier veranderen waarop we onderwijs financieren en geven in noodsituaties en aanhoudende crises.

Verscheidene nieuwe mechanismen en groeiende multilaterale fondsen zullen ons verenigen in onze inspanningen om deze doelstellingen te verwezenlijken, waaronder Education Cannot Wait (ECW), de internationale financieringsfaciliteit voor onderwijs (IFFEd), het wereldwijde partnerschap voor onderwijs (GPE) en andere belangrijke strategische wereldwijde fondsen.

In samenwerking met deze wereldwijde partners – VN-agentschappen, het maatschappelijk middenveld, regeringen en de particuliere sector – is ECW’s nieuwe strategisch plan is een krachtige blauwdruk voor echte transformatie. Het probeert prioriteit te geven aan holistische leerresultaten, wereldwijde financieringsgegevens te transformeren, te reageren op klimaatverandering, lokalisatie en gemeenschapsparticipatie centraal te stellen in ons werk, toezeggingen voor gendergelijkheid en inclusie van gehandicapten te bevorderen en gedwongen ontheemding aan te pakken. Door actie!

Om SDG4 te verwezenlijken en de verwezenlijking van alle andere doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te ondersteunen, moeten we de schaal, snelheid, diepgang en impact van onze investeringen opvoeren.

Volgende maand komen wereldleiders in Genève samen voor de ECW-conferentie over financiering op hoog niveau (HLFC). Georganiseerd door ECW en Zwitserland – en gezamenlijk bijeengeroepen door Colombia, Duitsland, Niger, Noorwegen en Zuid-Soedan – biedt de HLFC wereldleiders, bedrijven, stichtingen en vermogende particulieren de mogelijkheid om onze belofte van onderwijs waar te maken voor iedereen en steun ECW’s doel om 20 miljoen door een crisis getroffen kinderen en adolescenten te bereiken met de veiligheid, kracht en kansen van kwaliteitsonderwijs.

We dringen er bij donoren uit de publieke en private sector op aan om te investeren in onderwijs, te investeren in kinderen en jongeren en te investeren in de toekomst tijdens ECW’s HLFC op 16-17 februari. Door dit te doen, kunnen we helpen #222MillionDreams waar te maken voor de 222 miljoen door de crisis getroffen meisjes en jongens die dringend onderwijsondersteuning nodig hebben in de slechtste omstandigheden ter wereld.

We would like to say thanks to the author of this post for this outstanding material

Investeren in onderwijs, investeren in kinderen, investeren in de toekomst [EN/AR] – Wereld


Visit our social media accounts and other related pageshttps://lmflux.com/related-pages/