Hercules ontvangt een door BBB herbevestigde investment-grade corporate rating van DBRS, Inc.

PALO ALTO, Californië–(BEDRIJFSDRAAD)–Hercules Capital, Inc. (NYSE: HTGC) (“Hercules” of het “Bedrijf”), de grootste en toonaangevende gespecialiseerde financieringsverstrekker voor innovatieve ondernemingen, groeibedrijven en gevestigde bedrijven, ondersteund door enkele van de leidende en vooraanstaande durfkapitaal- en geselecteerde private equity-bedrijven, heeft vandaag aangekondigd dat DBRS, Inc. (“DBRS Morningstar”) Hercules’ investment grade bedrijfsrating van BBB heeft herbevestigd. DBRS Morningstar heeft een verklaring uitgegeven waarin de herbevestiging van de rating en herziening van de trend van de rating naar een positieve outlook van stabiel wordt aangekondigd, evenals de onderliggende analyse.

“We zijn erg blij dat DBRS onze bedrijfs- en kredietrating van BBB-investment grade heeft bevestigd en onze trend heeft bijgesteld naar positief”, aldus Seth Meyer, Chief Financial Officer van Hercules. “Deze beoordeling weerspiegelt de schaal en prestaties van onze gedifferentieerde kredietverleningsstrategie voor ondernemingen en groeifasen en toewijding aan gedisciplineerde acceptatie, evenals de diepgang en capaciteiten van ons managementteam en het vermogen om door te gaan met onze beheerde groeistrategie.”

De herbevestigde BBB-rating weerspiegelt de schaal van het bedrijf, de gematigde financiële hefboomwerking, het solide risicobeheerkader en de goede prestaties van de portefeuillemonitoring. DBRS merkte ook op dat Hercules zich concentreerde op beleggingen in eersterangs senior beveiligde schuldbeleggingen, gediversifieerde financiering met sterke toegang tot de kapitaalmarkten, een trackrecord van lage niveaus van niet-overlopende rekeningen en minimale netto gerealiseerde verliezen op investeringen sinds de start in 2003.

De positieve trend weerspiegelt de kracht van de Hercules-franchise, die sterke operationele prestaties heeft weten te behouden gedurende de conjunctuurcycli en een goed gepositioneerde positionering in een omgeving met stijgende rentetarieven. De trend houdt ook rekening met de opvatting van DBRS Morningstar dat de geopolitieke instabiliteit, hoewel het risico voor het aanhoudende economische herstel in de VS toeneemt, de door durfkapitaal gesteunde bedrijven niet al te zwaar zal belasten. De technologie- en life sciences-portfoliobedrijven van Hercules zijn er grotendeels in geslaagd de stijgende kosten voor hun klanten door te drukken, wat de druk op de winstmarges in hun producten en diensten als gevolg van inflatie, verstoringen van de toeleveringsketen en hogere energiekosten helpt verminderen.

Over Hercules Capital, Inc.

Hercules Capital, Inc. (NYSE: HTGC) (“Hercules”) is de toonaangevende en grootste gespecialiseerde financieringsmaatschappij die zich toelegt op het verstrekken van senior gedekte durfgroeileningen aan snelgroeiende, innovatieve door durfkapitaal gesteunde bedrijven in een breed scala van technologie, wetenschappen en duurzame en hernieuwbare technologie-industrieën. Sinds de oprichting (december 2003) heeft Hercules meer dan $ 13 miljard toegezegd aan meer dan 560 bedrijven en is het de favoriete kredietverstrekker voor ondernemers en durfkapitaalbedrijven die op zoek zijn naar financiering met groeikapitaal. Bedrijven die meer willen weten over financieringsmogelijkheden, kunnen contact opnemen met info@htgc.com of bellen naar 650.289.3060.

Hercules heeft, via haar volledige dochteronderneming, Hercules Adviser LLC (“Hercules Adviser”), ook een vermogensbeheerbedrijf waarmee het investeringen voor externe partijen (“Adviseursfondsen”) beheert. Hercules-adviseur is geregistreerd als beleggingsadviseur onder de Investment Advisers Act van 1940.

De gewone aandelen van Hercules worden verhandeld op de New York Stock Exchange (NYSE) onder het tickersymbool ‘HTGC’. Daarnaast heeft Hercules één obligatie-uitgifte van 6,25% Obligaties met vervaldatum in 2033 (NYSE: HCXY).

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht kan “toekomstgerichte verklaringen” bevatten in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. U dient te begrijpen dat onder Sectie 27A(b)(2)(B) van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Sectie 21E(b)(2)(B) van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd, of de Exchange Act, zijn de “veilige haven”-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 niet van toepassing op toekomstgerichte verklaringen afgelegd in periodieke rapporten die wij indienen op grond van de Exchange Act.

De informatie in dit persbericht is opgesteld op de datum van dit persbericht en weerspiegelt Hercules’ meest recente beoordeling van zijn historische financiële prestaties. De werkelijke financiële resultaten die bij de SEC zijn ingediend, kunnen verschillen van de hierin opgenomen resultaten vanwege vertragingen in de tijd tussen de datum van deze release en de bevestiging van de definitieve auditresultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en zijn onderhevig aan onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die uitgedrukt in de toekomstgerichte verklaringen, inclusief maar niet beperkt tot de risico’s, onzekerheden, inclusief de onzekerheden rond de huidige marktvolatiliteit en andere factoren die het bedrijf van tijd tot tijd identificeert in zijn deponeringen bij de SEC. Hoewel Hercules van mening is dat de veronderstellingen waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd redelijk zijn, kan elk van deze veronderstellingen onnauwkeurig blijken te zijn en als gevolg daarvan kunnen de toekomstgerichte verklaringen die op deze veronderstellingen zijn gebaseerd ook onjuist zijn. U mag niet overmatig vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gedaan op de datum van dit persbericht en Hercules aanvaardt geen verplichting om de toekomstgerichte verklaringen bij te werken voor latere gebeurtenissen.

We would like to thank the author of this write-up for this outstanding material

Hercules ontvangt een door BBB herbevestigde investment-grade corporate rating van DBRS, Inc.


Our social media profiles here and additional related pages here.https://lmflux.com/related-pages/