Handelsmerkregistratie bij startups en bescherming van de onderneming – handelsmerk – Turkije

Een startup is de realisatie van ideeën die voortkomen uit dromen en behoeften. Hoewel het hebben van een idee leidt tot een Startup, wordt het idee zelf in het Turkse rechtssysteem niet beschermd. Dit idee kan alleen worden beschermd als het wordt geïmplementeerd als een uitvinding, een product of software. Waar we naar moeten verwijzen zijn de Wet op de Industriële Eigendom en de Wet op de Intellectuele en Artistieke Werken. De echte vraag is: hoe worden startups beschermd?

Veel ondernemers raken in de war over hoe ze hun startups kunnen beschermen. Aan de andere kant kan het niet goed managen van dit proces leiden tot grote verliezen voor de ondernemer in de toekomst. Dit artikel zal licht werpen op hoe handelsmerkregistratie wordt verwerkt, vooral in Startups, en hoe de startup te beschermen. Voordat we ons concentreren op het hoofdonderwerp van ons artikel, is het handig om “opstarten” en “handelsmerk” te definiëren.

I. OPSTARTEN

Hoewel opstarten tegenwoordig een veelgebruikte term is, is er geen exact equivalent in het Turks. Maar we kunnen het noemen
girisim volgens de algemene betekenis van Startup in het Turks. Een Startup wordt gedefinieerd als een instelling die een innovatief product, proces of dienst aanbiedt die is gericht op het voldoen aan een marktbehoefte. Het is over het algemeen nieuw opgericht en vertoont een snelle groei. Deze instelling kan een klein bedrijf, partnerschap of organisatie zijn. Kortom, een Startup is het implementeren van bedrijfsideeën door het nemen van initiatief.

II. HANDELSMERK

Een handelsmerk geeft aan dat het artikel of de dienst tot een bepaald bedrijf behoort en dient om het artikel of de dienst te onderscheiden van zijn tegenhangers op de markt. Een merk kan bestaan ​​uit allerlei tekens, woorden, vormen, kleuren, letters, cijfers, geluiden en de vorm van de waren of hun verpakking.

De meest elementaire functie van een merk is het verschaffen van onderscheidend vermogen. Daarom moet het ding dat een handelsmerk wordt, origineel en onderscheidend zijn.

Het handelsmerk is uiterst belangrijk om de producten en diensten van een startup te onderscheiden van hun concurrenten. Een onderscheidend en gedenkwaardig handelsmerkontwerp zorgt ervoor dat een startend bedrijf wordt opgemerkt en de voorkeur krijgt van consumenten.

III. HANDELSMERK REGISTRATIE

De bescherming van de naam, vorm, kleuren, letters, cijfers of de vorm of verpakking van de producten of diensten inclusief alle gebruiksrechten van de eigenaar van het idee, wordt verzekerd door merkregistratie.

In Turkije is het registratiebeginsel aangenomen om te kunnen genieten van merkbescherming in overeenstemming met het merkenrecht. Aan de andere kant is aanvaard dat het recht van eigendom van de onderneming die het betreffende merk gebruikt kan worden aanvaard indien het merk onderscheidend vermogen krijgt bij het voorafgaande gebruik in beslissingen van de Hoge Raad. Om het echte eigendom van rechten te accepteren, is het echter noodzakelijk om intensief gebruik te bewijzen, en de rechten die door het handelsmerk worden verleend, veroorzaken problemen bij het gebruik van niet-geregistreerde handelsmerken, dus het is uiterst belangrijk om het handelsmerk te registreren en te gebruiken.

Zaken als de selectie en het onderzoek van handelsmerken, de staat van registratie, merkvernieuwingen, soortgelijke merkbezwaren, handelsmerklicentieovereenkomsten zijn erg belangrijk voor handelsmerkregistratie, dus deze kwesties moeten grondig worden onderzocht voordat handelsmerkregistratie wordt gedaan.

Voor de registratie van een merk is het essentieel dat het valt onder het toepassingsgebied van artikel 4 van de Wet op de industriële eigendom. Een merk dat in strijd is met genoemd artikel kan niet worden geregistreerd.

IV. HET BELANG VAN HANDELSMERKREGISTRATIE VOOR START-UPS

Bij het starten van een startup voert iedere ondernemer een aantal activiteiten uit zoals het aannemen van medewerkers, het ontwikkelen van producten, het vinden van investeerders en het bepalen van marketingstrategieën. Daarnaast dient echter ook een intellectuele eigendomsstrategie van de Startup onderneming te worden bepaald, aangezien het bepalen van deze strategie van groot belang is voor de bescherming van de Startup onderneming en de investeringen die in het kader van deze Startup worden gedaan.

Het belang van merkregistratie voor startups kunnen we onder 6 kopjes zetten;

  1. Handelsmerkregistratie geeft startups betrouwbaarheid: Consumenten vertrouwen een geregistreerd merk veel meer. Zo vertrouwen consumenten ook meer op de Startup.

  2. Handelsmerkregistratie onderscheidt een startup van concurrenten: Merkregistratie voorkomt ook dat concurrenten het betreffende merk nabootsen. Wanneer een merkwaarde is vastgesteld, kunnen concurrerende bedrijven consumenten misleiden door tekens te gebruiken die lijken op dit merk en ervoor zorgen dat consumenten de voorkeur geven aan zichzelf. Handelsmerkregistratie daarentegen weerhoudt concurrenten ervan dezelfde of soortgelijke handelsmerken te registreren. Concurrerende bedrijven kunnen dus geen onrechtmatige winst maken door dit handelsmerk op hun producten te gebruiken.

  3. Handelsmerkregistratie versterkt de bedrijfsreputatie van Startup: Start-up eigenaren kunnen een ondernemingsstructuur hebben door de registratie van hun merk te houden, en dit heeft een positief effect voor Start-up eigenaren, zowel in zakelijke relaties als in investeringsorganisaties. Bovendien, als een bedrijf een goede reputatie heeft, zijn werknemers meer bereid om voor dat handelsmerk te werken.

  4. Handelsmerkregistratie voorkomt juridische problemen waarmee startups te maken krijgen: Wanneer merkregistratie niet wordt ontvangen, kunnen er altijd juridische problemen zijn met concurrenten. Als een concurrent de daadwerkelijke naam van de Startup registreert, bestaat zelfs de mogelijkheid dat ze uw merk van u afnemen. Het registreren van een handelsmerk beschermt het wettelijk en deze zekerheid vergemakkelijkt ook het handelsmerk- en groeiproces.

  5. Handelsmerkregistratie biedt levenslange bescherming: Nadat een merk is geregistreerd, is het levenslang beschermd. Om de bescherming te behouden, hoeft deze slechts periodiek, om de 10 jaar, te worden vernieuwd.

  6. Handelsmerkregistratie is het belangrijkste bezit van een startup: Het geregistreerde merk speelt een belangrijke rol bij de waardering van het merk, omdat de registratie ook zekerheid biedt aan investeerders. Een handelsmerk dat zekerheid biedt, moedigt investeerders ook aan om in genoemde Startup te investeren.

V. HANDELSMERKREGISTRATIEPROCES VAN START-UPS

Voor startups is het van groot belang om het merkregistratieproces goed te plannen. Startups doorlopen hetzelfde handelsmerkregistratieproces als andere bedrijven, maar oprichters moeten veel gevoeliger en voorzichtiger zijn in het proces dan andere bedrijven, aangezien startups in de oprichtingsfase beperktere mogelijkheden hebben, in tegenstelling tot andere bedrijven. Hieronder wordt stap voor stap het merkregistratieproces genoemd.

De eerste stap die moet worden genomen om de industriële rechten van een handelsmerk te verkrijgen, is een aanvraag indienen bij het Turkse Patent and Trademark Office. Merkregistratie vindt plaats door een officiële aanvraag in te dienen bij het Turkse Octrooi- en Merkenbureau, voorheen het Turkse Octrooiinstituut genoemd. Deze aanvraag kan worden ingediend bij de eigenaren van de startup of de handelsmerkadvocaten die zijn geregistreerd bij het Turkse octrooi- en handelsmerkenbureau dat is geautoriseerd door de eigenaren. Voorafgaand aan de genoemde aanvraag dient grondig te worden onderzocht of het merk in de branche geschikt is voor registratie.

2. ONDERZOEK VAN HET AANVRAAGFORMULIER

Nadat het aanvraagproces is afgerond, onderzoekt het Turkse Octrooi- en Merkenbureau de betreffende aanvraag en bepaalt welke merken niet kunnen worden geregistreerd door te kijken of de aanvraag in strijd is met wet- en regelgeving. Als het aanvraagformulier in overeenstemming is met de wetgeving, gaan ze door naar de volgende fase.

3. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG NAAR SOORTGELIJKHEDEN

In dit stadium wordt onderzocht of het merk dat de aanvraag doet niet te onderscheiden is van andere geregistreerde merken. Tekens die geen onderscheidend vermogen hebben, worden niet als handelsmerken beschouwd omdat ze het element van onderscheidend vermogen niet dragen, en daarom is hun registratie ook niet mogelijk. Indien op basis van dit onderzoek wordt vastgesteld dat het merk origineel is, wordt deze fase met goed gevolg doorlopen.

4. PROCES VAN OFFICILE HANDELSMERK NIEUWSBRIEF

Daarbij wordt het merk dat de registratie aanvraagt ​​gedurende twee maanden in het officiële merkenbulletin geplaatst. Als er tijdens de bekendmaking geen bezwaar of tegenopmerking is, wordt het merk geregistreerd. Als de inschrijvingstaks binnen de termijn door de aanvrager is betaald, wordt het registratiedocument naar de aanvrager verzonden en wordt het aanvraagproces met succes afgerond.

VI. DUUR VAN DE MERKINSCHRIJVING EN BEZWAAR

Het registratieproces van startup-merken duurde tot 2017 10-12 maanden. Nadat de industriële eigendomswet nr. 6769 van kracht was, werd het proces veel sneller en daalde de registratie van merkaanvragen tot een periode van 4-6 maanden. In de betwiste dossiers duurt dit proces echter langer.

Het bezwaar kan worden ingediend tegen de beslissingen die tegen de aanvrager zelf zijn genomen. Aanvullend;

3. Particulieren kunnen ook bezwaar indienen om de registratie van gelijkaardige merken met hun eigen merk te voorkomen. Samen met het bezwaar moeten ondersteunend bewijs en gegevens worden opgesteld en ingediend bij de Turkse Autoriteit voor handelsmerken en octrooien. Om ervoor te zorgen dat derden de merken waartegen bezwaar wordt gemaakt kunnen identificeren, moeten zij het bulletin volgen via hun merkengemachtigden.

VII. CONCLUSIE

In dit artikel werd ingegaan op Startup, merken, het belang van merkregistratie in Startups en hoe je dat doet. Het is voor startups van groot belang om een ​​snel en succesvol merkregistratieproces uit te voeren door het nemen van juiste en effectieve stappen om in de toekomst geen grote verliezen en verliezen te lijden. Om deze reden moeten de noodzakelijke overwegingen gedurende het hele proces volledig worden vervuld en moet het proces goed worden gevolgd. Als aan deze overwegingen wordt voldaan, vindt een succesvol merkregistratieproces plaats en kunnen zij gebruik maken van de voordelen van merkregistratie.

De inhoud van dit artikel is bedoeld als algemene leidraad voor het onderwerp. Er moet specialistisch advies worden ingewonnen over uw specifieke omstandigheden.

We would love to give thanks to the author of this post for this outstanding content

Handelsmerkregistratie bij startups en bescherming van de onderneming – handelsmerk – Turkije


Find here our social media accounts as well as other related pageshttps://lmflux.com/related-pages/