Guggenheim Investments kondigt uitkeringen van besloten fondsen voor januari 2023 aan | MarktScreener

NEW YORK, 3 januari 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Guggenheim Investments heeft vandaag aangekondigd dat bepaalde closed-end fondsen hun uitkeringen hebben aangekondigd. De onderstaande tabel geeft een samenvatting van het distributieschema voor elk closed-end fonds (gezamenlijk de “Fondsen” en elk een “Fonds”).

Voor de uitkeringen gelden de volgende data:

Registratiedatum 13 januari 2023
Ex-dividenddatum 12 januari 2023
Betaalbare datum 31 januari 2023
Distributie Schema
NYSE-ticker Naam gesloten fonds Verdeling
Per deel
Verandering van vorige distributie Frequentie
AVK Advent Convertible en Inkomstenfonds $ 0,1172 Maandelijks
GBAB Guggenheim belastbare gemeentelijke obligaties en schuldbewijzen van beleggingskwaliteit $ 0,12573 Maandelijks
GOF Guggenheim-fonds voor strategische kansen $ 0,1821 Maandelijks
GUG Guggenheim actief toewijzingsfonds $ 0,11875 Maandelijks

Een deel van deze uitkering wordt geschat op een terugkeer van kapitaal in plaats van inkomen. Aan het eind van het jaar zal de definitieve vaststelling van de aard van de uitkeringen worden gedaan. De sectie 19(a) kennisgeving waarnaar hieronder wordt verwezen, geeft meer informatie en is te vinden op www.guggenheiminvestments.com.

U dient geen conclusies te trekken over de beleggingsprestaties van het Fonds uit het bedrag van deze uitkering of uit de voorwaarden van het Uitkeringsbeleid van het Fonds.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties. Vanaf deze aankondiging zijn de bronnen van elke fondsdistributie schattingen. Uitkeringen kunnen worden betaald uit andere inkomstenbronnen dan gewone inkomsten, zoals vermogenswinsten op korte termijn, vermogenswinsten op lange termijn of kapitaalteruggave. Tenzij anders vermeld, wordt niet verwacht dat de uitkeringen hierboven een teruggave van kapitaal omvatten. Als een uitkering bestaat uit iets anders dan gewoon inkomen, zal een kennisgeving op grond van artikel 19(a) met details over de verwachte bron(nen) van de uitkering beschikbaar worden gesteld. De Sectie 19(a) kennisgeving zal op de website van een Fonds en op de Depository Trust & Clearing Corporation zodat makelaars dergelijke berichten kunnen verspreiden onder Aandeelhouders van het Fonds. Sectie 19(a) kennisgevingen worden uitsluitend ter informatie verstrekt en niet voor belastingaangiftedoeleinden. De definitieve vaststelling van de bron- en belastingkenmerken van alle uitkeringen vindt na afloop van het jaar plaats. Deze informatie is geen juridisch of fiscaal advies. Raadpleeg een professional met betrekking tot uw specifieke juridische of fiscale zaken.

Over Guggenheim Investments

Guggenheim Investments is de wereldwijde vermogensbeheer- en beleggingsadviesdivisie van Guggenheim Partners, LLC (“Guggenheim”), met over $ 218 miljard* in beheerd vermogen voor vastrentende waarden, aandelen en alternatieve strategieën. We richten ons op de rendements- en risicobehoeften van verzekeringsmaatschappijen, bedrijfs- en openbare pensioenfondsen, staatsfondsen, schenkingen en stichtingen, adviseurs, vermogensbeheerders en vermogende investeerders. Onze meer dan 250 beleggingsprofessionals voeren nauwgezet onderzoek uit om markttrends te begrijpen en ondergewaardeerde kansen te identificeren in gebieden die vaak complex en onderbelicht zijn. Deze benadering van vermogensbeheer heeft ons in staat gesteld om innovatieve strategieën te ontwikkelen die diversificatiemogelijkheden en aantrekkelijke langetermijnresultaten bieden.

Guggenheim Investments omvat Guggenheim Funds Beleggingsadviseurs, LLC (“GFIA”), Guggenheim Partners Investment Management, LLC (“GPIM”), Guggenheim Funds Distributors, LLC (“GFD”) en Guggenheim Partners Adviseurs, LLC (“GPA”). GFIA fungeert als beleggingsadviseur voor GBAB, GOF en GUG. GPIM en GPA dienen als beleggingssubadviseurs voor GBAB, GOF en GUG. GFD fungeert als onderhoudsagent voor AVK. De Beleggingsadviseur voor AVK is Advent Kapitaalbeheer, LLC en is niet gelieerd aan Guggenheim.

*Vermogens onder beheer per 30.9.2022 en inclusief hefboomwerking van $ 17,0 miljard. Guggenheim Investments vertegenwoordigt de volgende gelieerde vermogensbeheerbedrijven van Guggenheim Partners, LLC: Guggenheim Partners Investment Management, LLC, Beveiliging Investeerders, LLCGuggenheim Fund Distributors, LLC, Guggenheim Funds Beleggingsadviseurs, LLC, Guggenheim Partners Adviseurs, LLC, Guggenheim Corporate Funding, LLC, Guggenheim Partners Europe Limited, Guggenheim Partners Japan Limited, GS GAMMA-adviseurs, LLCen Guggenheim-partners India Beheer.

Deze informatie vertegenwoordigt geen aanbod om effecten van de Fondsen te verkopen en het is geen uitnodiging tot een aanbod om effecten van de Fondsen te kopen. Er kan geen garantie worden gegeven dat de Fondsen hun beleggingsdoelstellingen zullen behalen. Beleggingen in de Fondsen brengen operationele kosten en vergoedingen met zich mee. De intrinsieke waarde van de Fondsen fluctueert met de waarde van de onderliggende effecten. Het is belangrijk op te merken dat closed-end fondsen handelen op basis van hun marktwaarde, niet op intrinsieke waarde, en closed-end fondsen worden vaak verhandeld tegen een korting op hun intrinsieke waarde. Prestaties uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties. Een belegging in closed-end fondsen is onderhevig aan beleggingsrisico’s, waaronder het mogelijke verlies van het volledige bedrag dat u belegt. Enkele algemene risico’s en overwegingen die gepaard gaan met beleggen in een closed-end fonds kunnen zijn: Beleggings- en marktrisico; Risico op effecten van lagere kwaliteit; Aandelenrisico; Risico van buitenlandse effecten; Renterisico; illiquiditeitsrisico; derivatenrisico; Beheerrisico; Anti-Overname Voorzieningen; Marktverstoringsrisico en hefboomrisico. Zie www.guggenheiminvestments.com/cef voor een gedetailleerde bespreking van fondsspecifieke risico’s.

Beleggers dienen de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid, risico-overwegingen, kosten en uitgaven van elke belegging in overweging te nemen voordat ze beleggen. Kijk voor deze en meer informatie op www.guggenheiminvestments.com of neem contact op met een effectenvertegenwoordiger of Guggenheim Funds Distributors, LLC West Monroestraat 227, Chicago, Illinois 60606, 800-345-7999.

Vragen van analisten

Willem T Korvercefs@guggenheiminvestments.com

Niet FDIC-verzekerd | Niet bankgegarandeerd | Kan waarde verliezen
Lid FINRA/SIPC (1/23) 55450

Guggenheim Investments kondigt uitkeringen van besloten fondsen voor januari 2023

Bron: Guggenheim Investments

2023 GlobeNewswire, Inc., bron Persberichten

We would like to say thanks to the writer of this short article for this awesome material

Guggenheim Investments kondigt uitkeringen van besloten fondsen voor januari 2023 aan | MarktScreener


Visit our social media accounts as well as other related pageshttps://lmflux.com/related-pages/