Formulier 8.3 – Octopus Investments – GB Group plc

VORM 8.3

OPENBARE OPENINGSPOSITIE OPENBAARMAKING/OPENBAARMAKING OPENBAARMAKING DOOR

EEN PERSOON MET BELANGEN IN RELEVANTE EFFECTEN DIE 1% OF MEER VERTEGENWOORDIGEN

Regel 8.3 van de Overnamecode (de “Code”)

1. BELANGRIJKE INFORMATIE:

(a) Volledige naam van de melder: OCTOPUS INVESTMENTS LTD
(b) Eigenaar of verwerkingsverantwoordelijke van bekendgemaakte belangen en shortposities, indien verschillend van 1(a):

De naamgeving van genomineerde of voertuigbedrijven is onvoldoende. Voor een trust moeten de trustee (s), settlor en begunstigden worden genoemd.

(c) Naam van de aanbieder/offerte met betrekking tot wiens relevante effecten dit formulier betrekking heeft:

Gebruik voor elke aanbieder/offernemer een apart formulier

GB Group plc
(d) Indien een vrijgestelde fondsbeheerder verbonden is met een aanbieder/offerte, vermeld dit en specificeer de identiteit van aanbieder/offerte:
(e) Datum gehouden positie/aangenomen transactie:

Vermeld voor een openbaarmaking van een openingspositie de laatste praktische datum voorafgaand aan de openbaarmaking

16/09/2022
(f) Naast het bedrijf in 1(c) hierboven, maakt de openbaarmakingsverantwoordelijke openbaarmakingen met betrekking tot enige andere partij bij het bod?

Als het een bod in contanten of mogelijk een bod in contanten is, vermeld dan “N.v.t.”

Nvt

2. POSITIES VAN DE PERSOON DIE DE OPENBAARMAKING MAAKT

Indien er posities of rechten zijn om in te schrijven op openbaarmaking in meer dan één klasse van relevante effecten van de bieder of doelnemer genoemd in 1(c), kopieer dan tabel 2(a) of (b) (naargelang van toepassing) voor elke extra klasse van relevante veiligheid.

(a) Belangen en shortposities in de relevante effecten van de aanbieder of de doelaanbieder waarop de openbaarmaking betrekking heeft na de (eventuele) transactie

Klasse van relevante beveiliging: Gewone 2.5p
Interesses Shortposities
Nummer % Nummer %
(1) Relevante effecten die eigendom zijn van en/of worden gecontroleerd:

14.104.342

5.59

(2) In contanten afgewikkelde derivaten:
(3) Op aandelen afgewikkelde derivaten (inclusief opties) en overeenkomsten tot aankoop/verkoop:

TOTAAL:

14.104.342 5.59

Alle belangen en alle shortposities moeten openbaar worden gemaakt.

Details van open, in aandelen afgewikkelde derivatenposities (inclusief verhandelde opties), of overeenkomsten om relevante effecten te kopen of verkopen, moeten worden vermeld op een aanvullend formulier 8 (open posities).

(b) Rechten om in te schrijven op nieuwe effecten (inclusief opties voor bestuurders en andere werknemers)

Klasse van relevante effecten waarvoor een abonnementsrecht bestaat:
Details, waaronder aard van de betrokken rechten en relevante percentages:

3. HANDELINGEN (INDIEN VAN TOEPASSING) DOOR DE PERSOON DIE DE OPENBAARMAKING MAAKT

Indien er transacties zijn geweest in meer dan één klasse van relevante effecten van de bieder of doelnemer genoemd in 1(c), kopieer dan tabel 3(a), (b), (c) of (d) (naargelang van toepassing) voor elke aanvullende klasse van relevante effecten die worden behandeld.

De valuta van alle prijzen en andere geldbedragen moet worden vermeld.

(a) Aan- en verkopen

Klasse van relevante beveiliging Aankoop/verkoop Aantal effecten Prijs per stuk
Gewone 2.5p Uitverkoop 150 £ 5,9615

(b) In contanten afgewikkelde derivatentransacties

Klasse van relevante beveiliging Product beschrijving

bijv. CFD

Aard van de handel

bijv. openen/sluiten van een long/short positie, verhogen/verlagen van een long/short positie

Aantal referentie-effecten Prijs per stuk

(c) In aandelen afgewikkelde derivatentransacties (inclusief opties)

(i) Schrijven, verkopen, kopen of variëren

Klasse van relevante beveiliging Product beschrijving bijv. call optie Schrijven, kopen, verkopen, variëren etc. Aantal effecten waarop de optie betrekking heeft Uitoefenprijs per eenheid Type

bijv. Amerikaans, Europees etc.

Vervaldatum Optie geld betaald/ontvangen per eenheid

(ii) Oefening

Klasse van relevante beveiliging Product beschrijving

bijv. call optie

Oefenen/oefenen tegen Aantal effecten Uitoefenprijs per eenheid

(d) Andere transacties (inclusief inschrijving op nieuwe effecten)

Klasse van relevante beveiliging Aard van de handel

bijv. abonnement, conversie

Details Prijs per stuk (indien van toepassing)

4. OVERIGE INFORMATIE

(a) Schadeloosstelling en andere handelsregelingen

Details van een vrijwarings- of optieregeling, of een overeenkomst of afspraak, formeel of informeel, met betrekking tot relevante effecten die een aansporing kunnen zijn om te handelen of af te zien van transacties die zijn aangegaan door de persoon die de openbaarmaking doet en een partij bij het aanbod of een persoon handelend in overleg met een partij bij het aanbod:

Onherroepelijke toezeggingen en intentieverklaringen mogen niet worden opgenomen. Als er geen dergelijke overeenkomsten, regelingen of afspraken zijn, vermeld dan “geen”

Geen

(b) Overeenkomsten, regelingen of afspraken met betrekking tot opties of derivaten

Details van een overeenkomst, regeling of afspraak, formeel of informeel, tussen de persoon die de openbaarmaking doet en een andere persoon met betrekking tot:

(i) de stemrechten van alle relevante effecten onder een optie; of

(ii) de stemrechten of toekomstige verwerving of vervreemding van alle relevante effecten waarnaar een derivaat verwijst:

Als er geen dergelijke overeenkomsten, regelingen of afspraken zijn, vermeld dan “geen”

Geen

(c) Bijlagen

Is een aanvullend formulier 8 (open posities) bijgevoegd? NEE

Datum van openbaarmaking: 20/09/2022
Contactnaam: Ben Tyson
Telefoon nummer: 020 3142 4081

Openbare bekendmakingen op grond van regel 8 van de code moeten worden gedaan aan een regelgevende informatiedienst.

De afdeling Markttoezicht van het Panel is beschikbaar voor consultatie met betrekking tot de openbaarmakingsvereisten van de Code op +44 (0)20 7638 0129.

De code kan worden bekeken op de website van het Panel op: www.thetakeoverpanel.org.uk.

We would love to say thanks to the author of this post for this outstanding web content

Formulier 8.3 – Octopus Investments – GB Group plc


Our social media profiles here as well as other pages related to them here.https://lmflux.com/related-pages/